Vindplaatsen van het woord kledingen in de apocriefe geschriften (1 vers):

3 Ezra 5:45
En te geven tot de heilige schatkist der werken, duizend talenten gouds, en vijfduizend talenten zilvers, en honderd priesterlijke kledingen.