Vindplaatsen van het woord krachtig in het oude testament (2 verzen):

Job 6:25
O, hoe krachtig zijn de rechte redenen! Maar wat bestraft het bestraffen, dat van ulieden is?

Job 22:25
Ja, de Almachtige zal uw overvloedig goud zijn, en uw krachtig zilver zijn;