Vindplaatsen van het woord kwinkeleren in het oude testament (1 vers):

Amos 6:5
Die op het geklank der luit kwinkeleren, en bedenken zichzelven instrumenten der muziek, gelijk David;