Vindplaatsen van het woord loten in de apocriefe geschriften (2 verzen):

Esther (apocr.) 10:10
Daarom heeft hij twee loten gemaakt, het ene voor het volk Gods, en het andere voor al de heidenen.

Esther (apocr.) 10:11
En deze twee loten zijn voor God gekomen op de ure en tijd en dag des gerichts, hetwelk onder alle heidenen is bestemd;