Vindplaatsen van het woord leest in de apocriefe geschriften (1 vers):

Jezus Sirach 24:29
Die de leer der kennis doet uitschijnen gelijk een licht, en gelijk de Gihon in de tijd wanneer men de druiven leest.