Vindplaatsen van het woord leze in het oude testament (1 vers):

Habakuk 2:2
Toen antwoordde mij de HEERE, en zeide: Schrijf het gezicht, en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin leze die voorbijloopt.