Vindplaatsen van het woord lasea in het nieuwe testament (1 vers):

Handelingen 27:8
En hetzelve nauwelijks voorbij zeilende, kwamen wij in een zekere plaats genaamd Schonehavens, waar de stad Lasea nabij was.