Vindplaatsen van het woord ladan in het oude testament (5 verzen):

1 Kronieken 7:26
Zijn zoon was Ladan; zijn zoon Ammihud; zijn zoon Elisama;

1 Kronieken 23:7
Uit de Gersonieten waren Ladan en Simeï.

1 Kronieken 23:8
De kinderen van Ladan waren dezen: Jehiel, het hoofd, en Zetham, en Joël; drie.

1 Kronieken 23:9
De kinderen van Simeï waren Selomith, en Haziel, en Haran, drie; dezen waren de hoofden der vaderen van Ladan.

1 Kronieken 26:21
Van de kinderen van Ladan, kinderen van den Gersoniet Ladan; van Ladan, den Gersoniet, waren hoofden der vaderen Jehieli.