Vindplaatsen van het woord lelie in de apocriefe geschriften (2 verzen):

4 Ezra 5:24
En uit al de landen des aardbodems hebt gij u een groef verkoren, en uit alle bloemen des aardbodems hebt gij u een lelie verkoren;

Jezus Sirach 39:18
En brengt een bloem voort gelijk een lelie; geeft een reuk van u, en zingt een lofzang.