Vindplaatsen van het woord lo-ruchama in het oude testament (3 verzen):

Hosea 1:6
En zij ontving wederom, en baarde een dochter; en Hij zeide tot hem: Noem haar naam Lo-ruchama; want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israƫls, maar Ik zal ze zekerlijk wegvoeren.

Hosea 1:8
Als zij nu Lo-ruchama gespeend had, ontving zij, en baarde een zoon.

Hosea 2:22
En Ik zal ze Mij op de aarde zaaien, en zal Mij ontfermen over Lo-ruchama; en Ik zal zeggen tot Lo-ammi: Gij zijt Mijn volk; en dat zal zeggen: O, mijn God!