Vindplaatsen van het woord lael in het oude testament (1 vers):

Numeri 3:24
De overste nu van het vaderlijke huis der Gersonieten zal zijn Eljasaf, de zoon van Lael.