Vindplaatsen van het woord lacedemoniërs in de apocriefe geschriften (1 vers):

2 Makkabeeën 5:9
En hij, die velen uit hun vaderland in ballingschap verdreven had, is in ballingschap omgekomen, tot de Lacedemoniërs getrokken zijnde, alsof hij bij hen om der maagschap wil in bescherming zou worden genomen.