Vindplaatsen van het woord listiglijk in het nieuwe testament (1 vers):

Efeziƫrs 4:14
Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;