Vindplaatsen van het woord leiddet in het oude testament (3 verzen):

Exodus 15:13
Gij leiddet door Uw weldadigheid dit volk, dat Gij verlost hebt; Gij voert hen zachtkens door Uw sterkte tot de liefelijke woning Uwer heiligheid.

Psalmen 77:21
Gij leiddet Uw volk, als een kudde door de hand van Mozes en Aäron.

Psalmen 80:2
O Herder Israëls! neem ter ore, Die Jozef als schapen leiddet; Die tussen de cherubim zit, verschijn blinkende.