Vindplaatsen van het woord losgemaakt in het nieuwe testament (2 verzen):

Lukas 1:64
En terstond werd zijn mond geopend, en zijn tong losgemaakt; en hij sprak, God lovende.

Lukas 13:16
En deze, die een dochter Abrahams is, welke de satan, ziet, nu achttien jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van dezen band, op den dag des sabbats?