Vindplaatsen van het woord leem in het nieuwe testament (1 vers):

Romeinen 9:21
Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp te maken, het ene vat ter ere, en het andere ter onere?