Vindplaatsen van het woord lichtvaardig in het oude testament (1 vers):

Zefanja 3:4
Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen; haar priesters verontreinigen het heilige, zij doen der wet geweld aan.