Vindplaatsen van het woord luiaards in het oude testament (4 verzen):

Spreuken 13:4
De ziel des luiaards is begerig, doch er is niets; maar de ziel der vlijtigen zal vet gemaakt worden.

Spreuken 15:19
De weg des luiaards is als een doornheg; maar het pad der oprechten is welgebaand.

Spreuken 21:25
De begeerte des luiaards zal hem doden, want zijn handen weigeren te werken.

Spreuken 24:30
Ik ging voorbij den akker eens luiaards, en voorbij den wijngaard van een verstandeloos mens;