Vindplaatsen van het woord luiheid in het oude testament (3 verzen):

Spreuken 19:15
Luiheid doet in diepen slaap vallen; en een bedriegelijke ziel zal hongeren.

Spreuken 31:27
Tsade. Zij beschouwt de gangen van haar huis; en het brood der luiheid eet zij niet.

Prediker 10:18
Door grote luiheid verzwakt het gebint, en door slapheid der handen wordt het huis doorlekkende.