Vindplaatsen van het woord loer in het oude testament (1 vers):

Spreuken 24:15
Loer niet, o goddeloze! op de woning des rechtvaardigen; verwoest zijn legerplaats niet.