Vindplaatsen van het woord loofde in het nieuwe testament (1 vers):

Lukas 2:28
Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide: