Vindplaatsen van het woord loden in het oude testament (1 vers):

Zacharia 5:8
En Hij zeide: Deze is de goddeloosheid; en Hij wierp ze in het midden van de efa; en Hij wierp het loden gewicht op den mond derzelve.