Vindplaatsen van het woord liegt in de apocriefe geschriften (2 verzen):

Boek der Wijsheid 1:11
Wacht ulieden dan voor de onnutte murmurering en onthoudt uw tong van achterklappen, want de verborgen rede zal niet ledig heengaan, en de mond die liegt, brengt de ziel om.

Jezus Sirach 20:25
Een dief is te kiezen voor een die steeds liegt, maar beiden zullen zij de verderfenis beƫrven.