Vindplaatsen van het woord lendenen in het nieuwe testament (1 vers):

Lukas 12:35
Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandende.