Vindplaatsen van het woord lastdragende in het oude testament (1 vers):

2 Kronieken 2:2
En Salomo telde zeventig duizend lastdragende mannen, en tachtig duizend mannen, die houwen zouden in het gebergte; mitsgaders drie duizend en zeshonderd opzieners over dezelve.