Woorden in de Bijbel beginnend met een N

In deze editie van de Statenvertaling beginnen 560 woorden met een n.

Onderstaande tabel geeft aan hoe vaak die woorden voorkomen in de Bijbel, uitgesplitst naar Oude Testament, Nieuwe Testament en Apocriefe geschriften..

woord OT NT apo Bijbel
na31110495510
naad11
naaien22
naait11
naak11
naakt1915337
naakte718
naakten325
naaktheden11
naaktheid11314
naald33
naam7431711071021
naäm11
naäma44
naäman16117
naämathiet44
naämieten11
naams3512249
naamt1124
naar22764814163173
naära33
naäran11
naardat639
naardien88
naäri11
naarstig121215
naarstiger11
naarstigheid10414
naarstiglijk12719
naast5611
naastbestaande11
naaste901630136
naasten401849
naastens11
naastgelegene11
naäth11
nabadath11
nabajoth11
nabal2222
nabarias11
nabatheeën22
nabeelden11
nabestaande88
nabestaanden33
nabij685226146
naboth2222
nabuchodo11
nabuchodonosor3030
nabuchodonosors22
nabuchondonosor11
naburen13114
naburige11
naburin11
naburinnen134
nabuur22
nachbi11
nachons11
nachor11
nacht1524641239
nachtdruppen11
nachten163322
nachtgedierte11
nachtgezicht22
nachtgezichten22
nachthut11
nachthutje11
nachtleger22
nachtrovers11
nachts60181896
nachtuil44
nachtuilen112
nachtwaak22
nachtwacht11
nachtwake11
nachtwaken213
nadab2020
nadalen11
nadat1052627158
nadeel11
nadelig11
nademaal27110
nadenken11
nadenkingen11
nader103114
naderbij11
naderde242430
naderden161421
naderdet44
nadere213
naderen65570
naderende11
nadert211325
nadoet11
naema11
nafath-dor11
nafis314
nafoth-dor11
naftali55
nafthali50353
naftuchieten22
nagaan11
nageboorte11
nagedachtenis11
nagegaan213
nagehoereerd22
nagejaagd224
nagekomen11
nagel10111
nagelaten42511
nagelatenen11
nagelen8210
nagespeurd325
nagesteld11
nagetracht11
nagevolgd45110
nagewandeld66
naggai11
nagingen11
nagras33
nahalal22
nahaliel22
nahalol11
naham11
nahamani11
naharai11
naharoth11
nahas99
nahasson33
nahath55
nahesson1010
naho11
nahoereerden11
nahoereren66
nahoererende22
nahor1717
nahors11
nahrai11
nahum112
naïd11
naijverden11
nain11
najaag11
najaagde213
najaagden11
najaagt6511
najage22
najagen415
najoegen11
najoth66
naken415
nakende11
nakomelingen151126
nakomen11
nakomenden11
nalaat112
nalate11
nalaten95620
nalatende527
nalatig11
naleest11
nalezen33
nalezing44
nalezingen33
naliep11
naliepen11
naliet11
naloopt11
nalopen33
nam3696388520
namaals123
namaken11
name833243
namelijk5113457242
namen2075648311
namens11
nanea33
naomi2121
narcissus11
nardus325
naroepe11
nasbas11
naspeurder11
naspeuren426
naspeurt11
naspraak33
nat6511
nathan421245
nathan-melech11
nathanaël628
nathaneel11
nathaneël11
nathanius11
nathelas11
natie73111
natiën253634
natracht11
nature718
natuur6511
natuurlijk66
natuurlijke77
naum11
nauw83213
nauwdrukkend11
nauwe11
nauwelijks7613
nauwer11
navel44
naven11
navolgde44
navolgden11
navolgen72312
navolgend11
navolgende71210
navolgers88
navolgt325
navraagden11
navragen11
nawandelden11
nawandeldet11
nawandelen66
nawandelt22
nazarenen11
nazarener1717
nazareth1313
nazireeën11
nazireen22
nazireër55
nazireërs44
nazireërschap1313
nazoekt11
nazor11
nea11
neapolis11
nearja33
nebai11
nebajoth44
neballat11
nebat25126
nebo1313
nebukadnezar6868
nebukadrezar2323
nebuschazban11
nebuzaradan1515
nechiloth11
nechlamiet33
necho88
nedabja11
neder1624328233
nederboog33
nederbuigen1818
nederbuigende112
nederbuigt11
nederbukken55
nederbukkende145
nederbukte11
nederdaalde112
nederdaalt325
nederdale213
nederdalen417149
nederdalende156
nederdrukken11
nederdrukking11
nedergang213
nedergangs11
nedergebogen1515
nedergebracht11
nedergebukt11
nedergedaald157325
nedergedrukt33
nedergegaan11
nedergehouwen44
nedergekomen235
nedergelaten235
nedergelegd33
nedergelegen22
nedergeslagen213
nedergesteld11
nedergestort11
nedergestoten527
nedergevallen1337
nedergeveld314
nedergevoerd11
nedergeworpen83112
nedergezet11
nedergezeten55
nedergezien22
nedergezonken11
nederheid112
nederhouwen22
nederig729
nederige3137
nederigen44715
nederiger11
nederigheid4228
nederklimmen11
nederknielen22
nederknielende22
nederkomen33
nederkomende22
nederkwaamt11
nederkwam11
nederlaag3811
nederlag11
nederlating11
nederlegge22
nederleggen11
nederlegt11
nederliet11
nederlieten11
nederligge11
nederliggen2222
nederliggende66
nederligt77
nederste112
nederstorten33
nederstortende11
nederstoten33
nederstruikelen11
nederstruikelt11
nedertrekken33
nedervallen11112
nedervallende15612
nedervalt22
nedervaren22
nedervelde11
nedervellen415
nederviel224
nedervielen22
nederwaarts133218
nederwerpen4239
nederwerpende11
nederwerping33
nederwerpt11
nederwierp22
nederzat213
nederzaten11
nederzetten325
nederzien112
nederzinken11
nederzitten1416
nederzittende44
neef2125
neem1453236213
neemt1045124179
neen3318455
neer11
neergebogen11
neergedaald11
neergedrukte11
neergevallen11
neergeveld11
neergezet11
neerleggen11
nefeg44
neftar22
nefthoah11
neftoah11
nefusim11
nefussim11
negen315743
negende189229
negenden55
negender11
negenduizend22
negenentwintig11
negenenveertig11
negenhonderd1515
negenhonderdvijfenzeventig11
negentien33
negentiende44
negentig204226
neginoth88
nehemia81119
nehiel11
nehoda11
nehum11
nehusta11
nehustan11
neig22224
neigde1717
neigden12113
neigen617
neigende11
neigt12214
nek32133
nekoda44
neme2211235
nemen2524561358
nemende415827
nemuël33
nemuëlieten11
ner1616
nereus11
nergal11
nergal-sarezer33
nergens33410
neri11
neria11
nerija1010
nest11112
nestelden213
nestelen224
nestelt213
nesten22
net48957
netelen44
netelheide11
nethaneel1313
nethanja2020
nethinim1818
nethofas11
nethofathiet22
netjes11
netofa22
netofathiet66
netofathieten33
netten9615
nettenwerk11
netwerk22
neus2525
neusgaten325
neutstenen11
neuzen11
nevel235
nevens322337
neziah22
nezib11
nibhaz11
nibsan11
nicanor14142
nicanors11
nicht11
nicodemus55
nicolaus11
niemand27418190545
niemands2114
nieren311335
niesde11
niet5327235814889173
nietig33
nietige22
nietigen11
nietigheid11
niets1197941239
nieuw2118443
nieuwe48192289
nieuweling11
nieuwen91928
nieuwgeborene11
nieuwgeschapen11
nieuwigheid22
nieuws4116
niezingen11
nifis11
niger11
nijd3710
nijdig51612
nijdige22
nijdigheden11
nijdigheid38415
nikolaieten22
nikopolis11
nimmer55
nimmermeer47314
nimra11
nimrim22
nimrod44
nimsi55
nineve1721736
ninevieten11
nisan224
nisroch22
no55
noa33
noach437353
noachs33
noadja22
nob66
nobah33
noch5802222041006
nochtans1053632173
nod11
nodab11
node1331044
noden2237
nodende11
nodig2141834
nodigde44
nodigden22
nodige11
nodigen22
nodigende11
nodiger11
nodigt112
noe11
noëba11
noem55
noemde11022114
noemden142117
noemdet22
noemen255535
noemende11
noemt912223
nof77
nofat11
nog333145119597
nogah22
noha11
nomaden11
non11
nood7101128
noodde213
nooddruft2417
nooddruftig44
nooddruftige2222
nooddruftigen2121
nooddruftigheden11
nooddwang112
noods11
noodt11
noodweer11
noodwendige22
noodwendigheid11
noodzaak44
noodzaakt11
noodzakelijk33
noodzakelijke11
noodzakelijkheid11
noodzaken123
nooit8161236
noorden11224118
noordenwind213
noorder11
noorderhoek88
noorderland44
noorderpoort77
noordwaarts1818
noordwesten11
noordzijde22
nopens11
nosor11
notenhof11
nu18564373712664
nuchter11
nuchteren178
nuchterheid11
nul22
numenius44
nun42143
nut1314633
nutte22
nutter11
nuttig5611
nuttigde11
nuttige112
nuttigen11
nuttiger134
nuttigheid47415
nuttiging11
nymfas11