woord OT NT apo Bijbel
naäm1001

Vindplaatsen van naäm in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 4:15
De kinderen van Kaleb nu, den zoon van Jefunne, waren Iru, Ela en Naäm; en de kinderen van Ela, te weten Kenaz.