woord OT NT apo Bijbel
naäman161017

Vindplaatsen van naäman in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 4:27
En er waren vele melaatsen in Israël, ten tijde van den profeet Elisa; en geen van hen werd gereinigd, dan Naäman, de Syriër.