woord OT NT apo Bijbel
naämieten1001

Vindplaatsen van naämieten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 26:40
En de zonen van Bela waren Ard en Naäman; van Ard het geslacht der Ardieten; van Naäman het geslacht der Naämieten.