woord OT NT apo Bijbel
naära3003

Vindplaatsen van naära in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 2 verzen.

1 Kronieken 4:5
Asschur nu, de vader van Thekoa, had twee vrouwen, Hela en Naära.

1 Kronieken 4:6
En Naära baarde hem Ahuzzam, en Hefer, en Temeni, en Haähastari. Dit zijn de kinderen van Naära.