woord OT NT apo Bijbel
naäran1001

Vindplaatsen van naäran in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 7:28
En hun bezitting en hun woning was Beth-el, en haar onderhorige plaatsen; en tegen het oosten Naäran, en tegen het westen Gezer en haar onderhorige plaatsen; en Sichem en haar onderhorige plaatsen, tot Gaza toe, en haar onderhorige plaatsen.