woord OT NT apo Bijbel
naad0101

Vindplaatsen van naad in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Johannes 19:23
De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen Zijn klederen, (en maakten vier delen, voor elken krijgsknecht een deel) en den rok. De rok nu was zonder naad, van boven af geheel geweven.