woord OT NT apo Bijbel
naaien2002

Vindplaatsen van naaien in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Prediker 3:7
Een tijd om te scheuren, en een tijd om toe te naaien; een tijd om te zwijgen, en een tijd om te spreken;

Ezechiƫl 13:18
En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Wee die vrouwen, die kussens naaien voor alle okselen der armen, en maken hoofddeksels voor het hoofd van alle statuur, om de zielen te jagen! Zult gij de zielen Mijns volks jagen, en zult gij u de zielen in het leven behouden?