woord OT NT apo Bijbel
naak1001

Vindplaatsen van naak in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 65:5
Die daar zeggen: Houd u tot uzelven, en naak tot mij niet, want ik ben heiliger dan gij. Deze zijn een rook in Mijn neus, een vuur, den gansen dag brandende.