woord OT NT apo Bijbel
naakt1915337

Vindplaatsen van naakt in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Tobias (Tobit) 4:17
Geef van uw brood degene die honger heeft, en van uw klederen hun die naakt zijn. Alles wat gij overvloedig hebt, geef dat tot aalmoezen, en uw oog benijde het niet, wanneer gij aalmoezen geeft.

Jezus Sirach 21:2
Vlied voor de zonde gelijk voor een slang, want indien gij tot haar naakt, zo zal zij u steken.

2 Makkabee├źn 11:12
En al de anderen dwongen zij te vluchten, en velen van hen gewond zijnde ontkwamen naakt, en Lysias, zelf met schande vluchtende, ontkwam het ook.