woord OT NT apo Bijbel
naakte7108

Vindplaatsen van naakte in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Marcus 14:51
En een zeker jongeling volgde Hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf, en de jongelingen grepen hem.