woord OT NT apo Bijbel
naakten3025

Vindplaatsen van naakten in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

4 Ezra 2:20
Spreekt recht der weduwen; doe recht de wezen; geef de armen; bescherm de verlatenen; bekleed de naakten,

Tobias (Tobit) 1:20
Ik gaf mijn brood de hongerigen, en klederen de naakten, en zo ik iemand uit mijn geslacht zag die gestorven was, en geworpen bij de muur der stad Nineve, die begroef ik.