woord OT NT apo Bijbel
naams3512249

Vindplaatsen van naams in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Baruch 2:32
Zij zullen mij prijzen in het land hunner wegvoering, en zullen mijns naams gedenken.

Gebed van Azaria (Dan. 3) 1:34
Doch geef ons niet over ten einde toe om uws naams wil, en verstoot uw verbond niet.