woord OT NT apo Bijbel
naamt1124

Vindplaatsen van naamt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 2:22
Want, al wiest gij u met salpeter, en naamt u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor Mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere HEERE.