woord OT NT apo Bijbel
naamt1124

Vindplaatsen van naamt in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Galaten 4:14
En mijn verzoeking, die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht noch verfoeid; maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja, als Christus Jezus.