woord OT NT apo Bijbel
naarstig121215

Vindplaatsen van naarstig in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 27:23
Zijt naarstig, om het aangezicht uwer schapen te kennen; zet uw hart op de kudden.