woord OT NT apo Bijbel
naarstig121215

Vindplaatsen van naarstig in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

2 Korinthiƫrs 8:17
Dat hij de vermaning heeft aangenomen, en zeer naarstig zijnde, gewillig tot u gereisd is.

2 Korinthiƫrs 8:22
Wij hebben ook met hen gezonden onzen broeder, welken wij in vele dingen dikmaals beproefd hebben, dat hij naarstig is; en nu veel naarstiger, door het groot vertrouwen, dat hij heeft tot ulieden.