woord OT NT apo Bijbel
naarstiger0101

Vindplaatsen van naarstiger in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Korinthiƫrs 8:22
Wij hebben ook met hen gezonden onzen broeder, welken wij in vele dingen dikmaals beproefd hebben, dat hij naarstig is; en nu veel naarstiger, door het groot vertrouwen, dat hij heeft tot ulieden.