woord OT NT apo Bijbel
naastbestaande1001

Vindplaatsen van naastbestaande in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 27:11
Indien ook zijn vader geen broeders heeft, zo zult gij zijn erfenis geven aan zijn naastbestaande, die hem de naaste van zijn geslacht is, dat hij het erfelijk bezitte. Dit zal den kinderen Israƫls tot een inzetting des rechts zijn, gelijk als de HEERE Mozes geboden heeft.