woord OT NT apo Bijbel
naasten401849

Vindplaatsen van naasten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 13:42
En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen, dat tegen den naasten sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden.