woord OT NT apo Bijbel
nabajoth1001

Vindplaatsen van nabajoth in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Genesis 25:13
En dit zijn de namen der zonen van Ismaël, met hun namen naar hun geboorten. De eerstgeborene van Ismaël, Nabajoth; daarna Kedar, en Adbeel, en Mibsam,