woord OT NT apo Bijbel
nabarias0011

Vindplaatsen van nabarias in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 9:44
En aan de linkerhand Chaldeüs, en Misaël, Melchias, Haothasufus, Nabarias, Zacharias.