woord OT NT apo Bijbel
nabeelden1001

Vindplaatsen van nabeelden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 46:5
Wien zoudt gijlieden Mij nabeelden, en evengelijk maken, en Mij vergelijken, dat wij elkander gelijken zouden?