woord OT NT apo Bijbel
nabestaanden3003

Vindplaatsen van nabestaanden in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Leviticus 18:17
Gij zult de schaamte ener vrouw en harer dochter niet ontdekken; de dochter haars zoons, noch de dochter van haar dochter zult gij nemen, om haar schaamte te ontdekken; zij zijn nabestaanden; het is een schandelijke daad.

Job 19:14
Mijn nabestaanden houden op, en mijn bekenden vergeten mij.

Psalmen 38:12
Mijn liefhebbers en mijn vrienden staan van tegenover mijn plage, en mijn nabestaanden staan van verre.