woord OT NT apo Bijbel
naburige0011

Vindplaatsen van naburige in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Makkabeeën 6:8
En in de naburige Griekse steden, is door bestelling van Ptolomeüs, een plakkaat uitgegaan, dat de Joden ook zouden eten van de ingewanden der beesten, de afgoden opgeofferd.